Nøkkeltall på kart

Fylkesbiblioteket har gjennom flere år publisert et utvalg nøkkeltall fra folkebibliotekstatistikken. Tallmaterialet finnes tilgjengelig som...
Statistikk 2014

Statistikk 2014

Bibliotekene kan nå rapportere inn bibliotekstatistikken fra i fjor. Nasjonalbiblioteket har åpnet registreringsskjemaet og sendt ut brev med...

Statistikk 2013

Biblioteka kan nå rapportere inn bibliotekstatistikken fra i fjor. Nasjonalbiblioteket har åpnet registreringsskjemaet og sendt ut brev med...