Skoleboksentralen låner ut klassesett av bøker til skolene i Buskerud. Driften er basert på kontingentinnbetaling fra kommunene/skolene. Skolene må ha betalt kontingent for å få låne bøker. Skoleboksentralens daglige drift besørges av Buskerud fylkesbibliotek, men den eies av de skolene som til enhver tid er medlemmer av Skoleboksentralen. Kontingenten er for tiden kr. 9,- per elev per år.

Skoleboksentralen har et eget styre hvor skolene er representert. Hvert år holdes bokkjøpsmøte og årsmøte. Styret velges på årsmøtet, og alle skolene som har betalt kontingenten kan møte.

Bestilling kan skje alle ukedager til fylkesbiblioteket på telefon 32 04 54 75/32 04 54 71 eller e-post: skolebok@bfk.no

Bøkene kan lånes i 6 uker, men det er mulig å låne bøkene lenger dersom ingen andre skoler venter på bøkene. Bøkene må hentes på hovedbiblioteket i kommunen.

Foruten kontingenten er utlån gratis. Tapte bøker må erstattes av skolene.

Kontakt oss:
Buskerud skoleboksentral
Grønland 58
3045 Drammen

tlf: 32 04 54 75/32 04 54 71

 

Skoleboksentralen gir deg ulike innganger til å finne relevant litteratur. Du kan søke direkte i skolebiblioteksentralens samling på f. eks tittel eller forfatter. Du kan også finne litteratur gjennom boklister delt inn etter språk og klassetrinn.

Fritekstsøk i skoleboksentralens samling

 

Vi har delt inn klassesettene etter språk og klassetrinn.
Klikk deg inn på ønsket område i listen under.

Bøker på bokmål
1. – 4. trinn
Bøker på nynorsk
1. – 4. trinn
Bøker på engelsk
1. – 4. trinn
Bøker på bokmål 5. – 7. trinn
Bøker på nynorsk 5. – 7. trinn
Bøker på engelsk
5. – 7. trinn
Bøker på bokmål 8. – 10. trinn
Bøker på nynorsk 8. – 10. trinn
Bøker på engelsk 8. – 10. trinn
Bøker på tysk 8. – 10. trinn
Bøker på bokmål 10. trinn + videregående
Bøker på nynorsk 10. trinn + videregående
Bøker på engelsk 10. trinn + videregående
Skuespill  
Lydbøker Alle trinn